THE NOOB by Gianna Masetti

 
 
obrázek v záhlaví
   
Slovníček

Slovníček pojmů


PK - Zkratka anglického výrazu Player Killer, který již sám o sobě vypovídá, čím se dotyčný honosící se tímto přízviskem živí. PK jsou hráči online her, kteří odmítli dříve či později kráčet vyšlapanou cestičkou a místo ze skály a potvor dobývají zlato ze svých bližních. Tito Vyvrhelové, loupežníci a vrazi jsou ostatními nenáviděni a zavrhováni.

NPC - z anglického non-player character, příp. non-playable character nebo non-player class, tedy postava neovládaná hráčem

Loot - je majetek, mamon atd., zkrátka všechno co vypadne z potvory po její smrti, či také poklady které hrdinové(nebo PK) vynesou z hlubin dungeonu.

Boost - do kategorie "Boost" spadají všechna podpůrná kouzla která umí povolání jako klerik či paladin. Pokud na vás někdo v online hře řval Boost, tak teď už víte co chtěl :)

Bug - je chyba ve hře, nebo vlastnost předmětu, která není povolena - jde tedy o chybu. Některé bugy nejsou na první pohled zřejmé a často jich zneužívají tzv. buggeři, aby si dopomohli lepším herním výsledkům. Např: v Ultima Online je rozšířený bug, kdy se dá s použitím stolů a kouzla teleport dostat do částí mapy, kam byste se jinak nedostali.

Feature - je chyba ve hře, kterou tvůrci nezamýšleli, ale respektují, protože není hře tolik naškodu. Hranice mezi bugem a feature je velmi uzoulinká. Jde o "tenký led".

RP - z anglického výrazu Role Play(er) - Hrát roli. Osoba se snaží vžít do role charakteru který hraje, takže vidí jen to co z jeho pohledu může vidět, nemluví o reálném světě, má omezené znalosti techniky apod :). Jsou herní servery, kde je hraní RP povinné, ale Clichequest je případ serveru, kde tomuto holduje jen určitá skupina lidí. Hrát RP je často náramná legrace, a ještě větší je dělat si z toho legraci :)

Noob - je výraz, kterým lze označit každého začátečníka online her. Tato osoba, která je slabá a nic neví se stává terčem posměchu.

GM - Game Master je nejvyšší autoritou ve hře. Jde o správce serveru, kteří dohlíží na to, že vše "šlape" jak má.

Ress - Zkrácené slovo Resurrection - Oživit. Oživení bývá v online MMORPG hrách nezbytným krokem následujícím po úmrtí :)

Safe/Guard zone - Takto bývá označována oblast nacházející se zpravidla ve městech. Pro zachování pořádku a bezpečnosti bývá nějakým způsobem ošetřeno zabití - buď nesmrtelností všech přítomných, nebo přítomností stráží, které rychle ukončí život každého narušitele.

Jail - Vězení v pravém slova smyslu se občas v některých online RPG záležitostech používá pro odstrašující potrestání hříšníků. Z vězení se nelze nijak dostat a trestanec se tam musí většinou věnovat nějaké potupující činnosti.

Support - Tímto slovem se označuje veškerý kamarádšoft, kterým zahrne "GM" nějakého hráče. Game Master, jakožto stvoření s božskou mocí by měl být pokud možno nestranný a nikoho nijak nezvýhodňovat.

Lag - Zajímavý úkaz, který lze pozorovat především ve večerních hodinách, kdy se ke hře připojí největší stáda lidí. Stává se tak většinou u nekomerčních serverů, kdy buď železo, emulátor, nebo linka prostě neutáhne zátěž. Výsledkem je pak nepříjemně se sekající obraz a zpomalení celé hry.

CC - Zkratka anglického výrazu "client crash". Použijte ve chvíli, kdy Vás hra násilně odpojí z důvodu nějaké systémové chyby.

Seznam dalších hojně používaných zkratek je zde.